Naziv tvrtke:
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
Podružnica Porsche Zagreb Slavonska
Sjedište tvrtke:
Slavonska avenija 10
HR-10000 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Broj registra
1434454
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
OIB
080283894
PDV-ID:
67492500921
Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC:
Broj računa:
2484008-1100515496
IBAN:
HR542484008110051549 6