Naziv tvrtke:
Porsche Inter Auto d.o.o. Slavonska
Sjedište tvrtke:
Slavonska avenija 10
10000 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 2499 610
Fax:
+385 1 2499 630
E-mail:
Matični broj:
080283894
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
1424454
IBAN:
BIC:
GISA - broj: