Naziv tvrtke:
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
Podružnica Porsche Zagreb Slavonska
Sjedište tvrtke:
Slavonska avenija 10
HR-10000 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
0800 0365
Fax:
+385 (0)1 2499 630
E-mail:
Matični broj:
1434454
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta:
080283894
PDV-ID:
67492500921
Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj banke:
Broj računa:
IBAN:
HR542484008110051549 6