Porsche Zagreb Slavonska Zaštita podataka

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Kroz ovu Izjavu Porsche Inter Auto d.o.o. (Porsche Inter Auto)  sa sjedištem  na adresi Velimira Škorpika 23, 10090 Zagreb informira posjetitelje i korisnike internetske stranice www.porscheinterauto.hr o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka te o njihovim pravima.

Na ovoj mrežnoj stranicama dostupne su poveznice na podstranice marki: Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Škoda, Porsche, Volkswagen Gospodarska vozila i Das Weltauto. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka dostupne su na mrežnim podstranicama svake od navedenih marki.

Porsche Inter Auto je voditelj obrade osobnih podataka te prikuplja i obrađuje osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe (NN 42/18) i drugim primjenjivim propisima u području zaštite osobnih podataka.

Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće strane jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche Inter Auto ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

Zabranjuje se korištenje sustava i alata dostupnih na internetskim stranicama kojima upravlja Porsche Inter Auto osobama mlađim od 16 godina bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika.

U slučaju pitanja uvijek se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka društva Porsche Inter Auto na e-mail adresu: [email protected]

 

[1.] Sigurnost podataka

U svrhu zaštite Vaših podataka društvo Porsche Inter poduzelo je primjerene tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere podliježu redovitoj provjeri te se kontinuirano prilagođavaju aktualnim tehnološkim standardima.

Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

[2.] Partneri

Društvo Porsche Inter Auto  ne provodi sve obrade osobnih podataka samostalno, već za određene  usluge koristi pomoć profesionalnih partnera u poslovima IT podrške.

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih otkrivaju  trećim neovlaštenim stranama.

[3.] Svrhe i pravna osnova obrade osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe.

Temeljem legitimnog interesa obrađujemo i osobne podatke o potencijalnim kupcima i/ili korisnicima (primjerice, vašim pristupanjem web stranici) , u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama, sve radi što boljeg korisničkog iskustva i funkcioniranja svih karakteristika/obilježja mrežne stranice.

[3.1.] Odgovaranje na Vaše upite

Kupcima  želimo osigurati najbolje korisničko iskustvo i zadovoljstvo našim uslugama i proizvodima stoga  obrađujemo osobne podatke u svrhe pružanja informacija te odgovora na upite.

Putem općeg obrasca za kontakt prikupljamo obvezne osnovne identifikacijske podatke ( ime i prezime) te kontakt email adresu. Ovisno o naravi Vašeg upita imate mogućnost unijeti i druge informacije, uključujući i osobne podatke, koji su potrebni za uspješno rješavanje Vašeg upita.

Obrazac za kontakt (informativni materijal o modelima, kupnja vozila, financiranje vozila, upit o terminu servisa, upit o rabljenim vozilima, dodatna oprema, pohvala i kritika, ostalo): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci, odabrana(e) usluga(e), informacije o nadležnoj tvrtki te tekst Vašeg upita).
Svrha: odgovor na Vaš upit
Pravna osnova: legitimni interes, mogućnost obrade i davanje pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: tekst upita, marka, model vozila, registarska oznaka, prijeđena kilometraža, broj šasije, datum prve registracije, sugovornik u pogonu, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja, telefon, dostupan (od/do), telefaks, e-mail, način kontaktiranja, odabrana usluga (popravak nakon nesreće/popravak/servis), željeni termin (datum/sat), vrsta klijenta (stalni klijent/novi klijent).

[3.2.] Usluga online rezervacije termina servisa (Service Buchung Online (SBO))

Uslugom online rezervacije termina servisa korisnici usluga radionica mogu u svakom trenutku i neovisno o radnom vremenu putem početne internetske stranice trgovca sami rezervirati termin servisa. Postoje dvije mogućnosti za korištenje usluge SBO. Jedan je način putem povezivanja na portal za klijente carLOG čime se Vaši matični podaci iz kategorije* (podaci za kontakt i identifikaciju) preuzimaju izravno iz aplikacije carLOG. S druge strane, usluga SBO može se koristiti i putem prijave kao gost, pri čemu se Vaši navedeni podaci iz kategorije** (odabrane usluge i proizvodi, podaci za kontakt i identifikaciju, podaci o vozilu) obrađuju automatiziranim putem za pripremu termina servisa.
Svrha: rezervacija i provedba termina servisa
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: nakon uspješne rezervacije termina, privremeno pohranjeni podaci brišu se iz SBO


*Točna podatkovna polja: oslovljavanje, titula, ime i prezime, adresa e-pošte
** Točna podatkovna polja: popravak i održavanje, paketi vjernosti, ponude i akcije, osobni zahtjev za popravak, predaja vozila i odabrani termin servisa, oslovljavanje, titula, ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja, marka i model vozila, broj šasije, registarske oznake, datum prve registracije

[3.3.] Rješavanje prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Porsche Inter Auto d.o.o. omogućava svojim kupcima i korisnicima usluga ulaganje prigovor kojim oni iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje trgovca.

Pravna osnova za predmetnu obradu je ugovorni odnos između Vas i društva Porsche Inter Auta d.o.o. , odnosno naša zakonska obveza.

Podatke prikupljene u ove svrhe čuvamo 12 mjeseci sukladno zakonskoj obvezi.

[3.4.] Obrada podataka u procesu zapošljavanja

Porsche Inter Auto d.o.o. prikuplja osobne podatke zainteresiranih kandidata koji se prijavljuju na raspisane natječaje ili šalju otvorene zamolbe.

Vaši se osobni podaci obrađuju u svrhu dokazivanja radnih i stručnih kvalifikacija te procjene idealnog kandidata kao i donošenja odluke o zapošljavanju novog zaposlenika, procjena radne sposobnosti i drugih vještina temeljem dostavljenih informacija iz natječajne dokumentacije ili otvorene zamolbe Pravna osnova za navedenu obradu je poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev ukoliko ste se prijavili na raspisani natječaj, odnosno privola ako ste nam poslali otvorenu zamolbu.

Isključivo temeljem privole kandidata podaci će se čuvati u našoj bazi do 7 mjeseci ili do povlačenja privole.

Molimo Vas da u dokumentaciji koju nam šaljete ili ćete učitati na portal specijaliziran za oglašavanje slobodnih radnih mjesta ne navodite posebne kategorije osobnih podataka kao što su osobni podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju. Iste podatke ne tražimo i nećemo ih prikupljati, osim ukoliko to od nas ne zahtjeva primjenjivi propis.


Ako prihvatite našu ponudu zaposlenja, svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog postupka čuvat će se za vrijeme trajanja radnog odnosa. Ako Vas ne zaposlimo ili ne prihvatite našu ponudu, Vaši osobni podatci bit će trajno brisani. U slučaju da ste nam dali privolu za daljnju obradu podataka i nakon završetka selekcijskog postupka, Vaši osobni podaci bit će pohranjeni tijekom vremenskog intervala od 12 mjeseci nakon provedenog selekcijskog odabira, a potom i trajno brisani, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih podataka.

[4.] Prava ispitanika

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade podataka imate pravo na pristup podacima (čl. 15. GDPR-a), pravo na ispravak (čl. 16. GDPR-a), pravo na brisanje (čl. 17. GDPR-a), pravo na ograničenje obrade (čl. 18. GDPR-a), pravo na prigovor (čl. 21. GDPR-a) i pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a).

Svoja prava možete ostvariti izravno pri Porsche Inter Auto Inter d.o.o. putem obrasca „Zahtjev za ostvarivanje prava“ odnosno upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu:

[email protected]

Preuzimanje obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših prava, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Osim izravno nama, možete uložiti pritužbu i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

[5.] Kolačići

Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom [6.] te u našoj Smjernica za kolačiće" Smjernici za kolačiće.

[6.] Promjene u izjavi o zaštiti osobnih podataka

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 29.3.2024.

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Ovom Izjavom o zaštiti podataka želimo Vas informirati o načinu, opsegu i svrsi  obrade Vaših osobnih podataka te pravima koja su Vam dostupna.

Ova Izjava o zaštiti podataka odnosi se isključivo na usluge društva Porsche Inter Auto d.o.o., no ne i na obrade podataka trećih strana. Za obrade podataka koje Porsche Inter Auto d.o.o. provodi u vezi s internetskim stranicama i aplikacijama odgovarajuće informacije pronaći ćete na dotičnim stranicama ili u aplikacijama.

Voditelj obrade za obrade podataka navedene u nastavku je Porsche Inter Auto d.o.o.

Porsche Inter Auto d.o.o.
Velimira Škorpika 23
10090 Zagreb
[email protected]

U slučaju pitanja uvijek se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka društva Porsche Inter Auto d.o.o.,  putem gore navedenih podataka za kontakt. 

[1.] Sigurnost podataka

U svrhu zaštite Vaših podataka društvo Porsche Inter Auto d.o.o. poduzelo je prikladne tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere podliježu redovitoj provjeri te se kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike.

[2.] Partneri

Društvo Porsche Inter Auto d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samostalno, već za određene  usluge koristi pomoć profesionalnih partnera u poslovima IT podrške, osiguranja, financiranja, špedicije i dr. Kategorizaciju naših pružatelja usluga/primatelja podataka pronaći ćete u odgovarajućim obradama podataka. Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju neovlaštenim trećim stranama.

[3.] Svrhe obrade osobnih podataka

3.1. Prodaja vozila (novih i rabljenih)

U svrhe prodaje novih i rabljenih vozila prikupljamo podatke koji su nužni za sklapanje ugovora o kupoprodaji. Proces prodaje vozila uključuje dostavljanje informacija o vozilu na zahtjev potencijalnog kupca, utvrđivanje identiteta kupca, organiziranje probne vožnje, izradu personalizirane ponude, procjenu vrijednosti rabljenog vozila (ukoliko se vrši i otkup rabljenog vozila), obradu narudžbe, isporuku i prodaju, odnosno plaćanje vozila.

Podaci koje pri tome prikupljamo uključuju identifikacijske i kontakt podatke, podatke o kreditnoj sposobnosti i financijski podatke.                                                                            

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je poduzimanje predugovornih radnji na zahtjev kupca, odnosno izvršavanje prava i obveza iz ugovora o kupoprodaji vozila.

3. 2. Servis i dodatne usluge

U svrhe pružanja servisnih usluga prikupljamo podatke koji su nužni za obradu radnih naloga servisne radionice i naloga za nužne dodatne popravke uklj. obavijest o završetku popravaka, prodaju rezervnih dijelova, alata i opreme, određivanje okvirne cijene i termina, iznajmljivanje zamjenskog vozila tijekom servisa te naplatu izvršenih usluga.

Podaci koje pri tome prikupljamo i obrađujemo uključuju identifikacijske podatke i podatke o vozilu.

Za potrebe pružanja usluge servisa moguće je da će Vaši osobni podaci (podaci o vozilu) u slučaju kada je to nužno, biti proslijeđeni proizvođaču u svrhu rješavanja tehničkih upita i upita povezanih s digitalnim uslugama.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je poduzimanje predugovornih radnji na zahtjev kupca, odnosno izvršavanje prava i obveza koje proizlaze iz korištenja usluge servisa i prodaje rezervnih dijelova za vozila.

Sljedeća odredba odnosi se samo na Porsche Inter Auto d.o.o. servisne partnere koji imaju ovlaštenje uvoznika Porsche Croatia d.o.o. za marku AUDI (lokacije: Porsche Istra, Porsche Rijeka, Porsche Split, Porsche Zagreb Jankomir):
O obradama podataka od strane proizvođača AUDI AG možete se informirati putem Izjave o zaštiti podataka AUDI AG putem linka: https://www.audi.hr/zastita-podataka-proizvodjac-audi-ag. Za daljnja pitanja o obradama podataka od strane proizvođača AUDI AG molimo da se obratite izravno u AUDI AG.

3.3. Jamstvo (redovno jamstvo, mobilno jamstvo, kulanca)

Ovisno o vrsti jamstva na vozila, jamstva na dodatnu opremu i rezervne dijelove te pružene ostale usluge Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo utvrdili opseg Vaših prava iz jamstva i ispunili naše ugovorne obveze.

Podaci koje pri tome prikupljamo i obrađujemo su identifikacijski podaci, podaci o vozilu i podaci iz ugovora.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je izvršenje prava i obveza koja proizlaze iz jamstva.

3.4. Izvršavanje zakonskih obveza

Pružanje naših usluga regulirano je posebnim zakonskim propisima sukladno kojima smo, prije sklapanja, za vrijeme trajanja i nakon prestanka poslovnog odnosa, obvezni obrađivati Vaše podatke kada nam ih pružate u svojstvu prodavatelja, kupca, korisnika usluga servisa i drugih usluga.

Takve obveze podrazumijevaju fiskalizaciju računa, provođenje mjera za osiguranje sigurnosti po preporuci proizvođača i dr.

U navedenim postupcima prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade ili definirani zakonskim propisom.

3.5. Ostvarenje naših legitimnih interesa

U okviru odnosa s kupcima Porsche Inter Auto d.o.o. ima određene legitimne interese za obradu osobnih podataka. Takve obrade osobnih podataka provode se isključivo kada su naši interesi opravdani i nemaju negativnog utjecaja na Vaša prava i slobode.

Temeljem legitimnog interesa providimo sljedeće obrade:

  • ispitivanje zadovoljstva kupaca;
  • unapređenje kvalitete usluga kroz snimanje dolaznih poziva call centru;
  • zaštita sigurnosti ljudi, imovine i poslovanja (npr. video nadzor);
  • priprema i analiza poslovnih pokazatelja za potrebe upravljanja poslovanjem (interno izvještavanje);
  • kontrolu pridržavanja zakonskih i internih propisa kod poslovnih procesa (interna revizija).

U navedenim postupcima prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade.

Na obradu podataka temeljem našeg legitimnog interesa možete uložiti prigovor u svakom trenutku.      U tom slučaju Porsche Inter Auto d.o.o. će razmotriti Vašu posebnu situaciju, te neće više obrađivati Vaše osobne podatke osim kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode.

3.6. Marketinške aktivnosti

U svrhe izravnog marketinga naših proizvoda i usluga obrađujemo Vaše identifikacijske i kontakt podatke, te podatke koji se odnose na kupljeni proizvod ili uslugu.

Marketinške aktivnosti provode se kroz slanje informacije o proizvodima, uslugama, dogovorenim terminima te drugim promotivnim događanjima. Uključuju također informiranje kupca o predstojećem isteku jamstva, mobilnog jamstva i posebnim pogodnostima servisa.

Ove obrade temelje se na Vašoj privoli koju u svakom trenutku možete povući.

3.7. Selekcijski postupak odabira kandidata za radno mjesto

Ako ste se prijavili na raspisani natječaj za slobodno radno mjesto obradit ćemo Vaše osobne podatke u svrhu dokazivanja radnih i stručnih kvalifikacija te procjene idealnog kandidata kao i donošenja odluke o zapošljavanju temeljem dostavljenih informacija iz natječajne dokumentacije i provedenih intervjua.

Ukoliko ne budete odabrani na natječaju, Vaše podatke ćemo zadržati u bazi  do 7 mjeseci isključivo temeljem Vaše privole.

Podatke koje nam šaljete kroz otvorene zamolbe čuvat ćemo do povlačenja privole za obradu osobnih podatka, a najdulje 7 mjeseci.

[4.] Razdoblje čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo sukladno svrhama za koje su prikupljeni, te pravnim osnovama obrade. Pojedini zakonski propisi točno definiraju rokove čuvanja podataka kao primjerice Zakon o računovodstvu temeljem kojeg 11 godina čuvamo podatke koji su sastavni dio fiskalnog računa.

U obradama podataka za koje rokovi čuvanja nisu definirani zakonskim propisima, podatke čuvamo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, odnosno do maksimalno 7 godina od prikupljanja podataka.

Ukoliko Vaše podatke obrađujemo na temelju privole, podaci će se brisati nakon što privolu povučete.

U slučaju postavljanja i obrane pravnih zahtjeva podaci će se čuvati dokle god takav postupak ne bude pravomoćno okončan (postupak za naknadu štete, naplatu potraživanja i drugi sudski postupci).

[5.] Prava ispitanika

Ako se obrada temelji na danoj privoli, kao ispitanik imate pravo u bilo kojem trenutku povući takvu privolu.

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade podataka imate pravo na pristup podacima (čl. 15. GDPR-a), pravo na ispravak (čl. 16. GDPR-a), pravo na brisanje (čl. 17. GDPR-a), pravo na ograničenje obrade (čl. 18. GDPR-a), pravo na prigovor (čl. 21. GDPR-a) i pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a).

Svoja prava možete ostvariti izravno pri Porsche Inter Auto d.o.o. putem obrasca „Zahtjev za ostvarivanje prava“ odnosno upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu:
[email protected]

Download obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših prava, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Osim direktno nama, možete uložiti pritužbu i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

[6.] Promjene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 16.06.2021. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni.

Prijava Na newsletter

Sa našim newsletterom redovito ćete primati informacije o nama ka i izbor ekskluzivne ponude vozila!

Upisani podaci ne vrijede. Molimo pokušajte ponovo.

Molimo odaberite oslovljavanje

Nažalost, došlo je do problema kod prijave na newsletter. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

checkbox_default

Mnogo hvala

Upravo ste se prijavili na naš newsletter

Uskoro ćete od nas primiti e-mail sa poveznicom potvrde. Molimo potvrdite prijavu otvaranjem poveznice.